Str. Moților, Nr. 135, Cluj Napoca, 400 370

Curriculum

Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor la grupă, sunt respectate următoarele :

Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani) structurat pe cele două nivele de vârstă : Nivelul I (3-5 ani) şi nivelul II (5-6 ani).

Conceptele Curriculumul Curriculumul aduce în atenţia cadrelor didactice următoarele componente: conţinuturile, timpul de instruire, finalităţile şi sugestii privind strategiile de instruire şi de evaluare pe cele două niveluri de vârstă.

Obiectivele cadru – sunt formulate în termeni de generalitate şi exprimă competenţele care trebuie dezvoltate pe durata învăţământului preşcolar pe cele cinci domenii experienţiale.

Obiectivele de referinţă – precum şi exemplele de comportament, ca exprimări explicite rezultatelor învăţării (conceptelor, cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor, dar şi ale competenţelor vizate) sunt fromulate pentru fiecare temă şi fiecare domeniu experienţial în parte. În formularea acestora s-a ţinut cont de:

 • posibilităţile, interesele şi nevoile copilului preşcolar, precum şi respectarea ritmului propriu al acestuia;
 • corelarea fiecărei noi experienţe de învăţare cu precedentele;
 • încurajarea iniţiativei şi participarea copilului preşcolar la stabilirea obiectivelor, selecţia conţinuturilor şi a modalităţilor de evaluare;
 • încurajarea învăţării independente prin oferirea de ocazii pentru a-şi construi cunoaşterea (atât în instituţia de învăţământ cât şi în afara acesteia), precum şi a lucrului în grupuri mici pe centre de activitate (arii de stimulare) şi, pe cât posibil, în grupuri cu o componenţă eterogenă ;
 • stimularea autoreflecţiei, autoevaluării, autoreglării comportamentului de învăţare.

Domeniile experienţiale cu care copiii vin în contact sunt:

 1. Domeniul estetic şi creativ – acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.
 2. Domeniul om şi societate – include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.
 3. Domeniul limbă şi comunicare – acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.
 4. Domeniul ştiinţe – include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.
 5. Domeniul psiho-motric acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Domeniile experienţiale prezentate anterior, permit parcurgerea interdisciplinară, integrată a conţinuturilor propuse şi asigură libertate cadrului didactic în planificarea activităţii zilnice cu preşcolarii.

Programul anual de studiu se organizează în jurul a şase mari teme:

 1. Cine sunt/ suntem?
 2. Când, cum şi de ce se întâmplă?
 3. Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?
 4. Cum planificăm/ organizăm o activitate?
 5. Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
 6. Ce şi cum vreau să fiu?

Pornind de la aceste teme, anual, pe grupe de vârstă, se stabilesc proiectele care urmează a se derula cu copiii. Intr-un an şcolar, se pot derula maximum 7 proiecte cu o durată de maximum 5 săptămâni/proiect sau un număr mai mare de proiecte de mai mică amploare, variind între 1-3 săptămâni, în funcţie de complexitatea temei abordate şi de interesul copiilor pentru tema respectivă.

Numărul de activităţi zilnice desfăşurate cu copiii variază în funcţie de tipul de program ales de părinţi (program normal – 5 ore sau program prelungit – 10 ore), iar numărul de activităţi dintr-o săptămână variază în funcţie de nivelul de vârstă al copiilor.

Curriculum la decizia gradinitei

Activitati extrascolare si extracurriculare: teatru de papuși, serbări, concursuri, vizite, excursii, tabere

Activitati opționale: limba engleză , dans modern, cursuri de actorie, baschet, limba germană

Extinderi și aprofundări /Parteneriate educaționale : Între grădinițe la nivelul județului, parteneriate cu grădinițe din țară, cu școala/biblioteca/familie/poliția rutieră/medic stomatolog/medic nutriționist

Proiecte educaționale : Educație rutiera, Educație pentru sanatate, Educație ecologică, Sa citim pentru mileniul III, Kalokagathia, Primăvara copiilor, Educație finaciară