Str. Moților, Nr. 135, Cluj Napoca, 400 370

Prof.Abrudan Larisa-Ana-Maria

 • Funcţia:Profesor pentru Învățământul Primar și Preșcolar
 • Grad didactic: I
 • Vechime în învăţământ: 19 ani
 • ABSOLVENTĂ a:
  • Universității din Oradea-Colegiul Universitar de Institutori
  • Universității Babeș-Bolyai-Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
  • Responsabil – Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în mediul școlar
  • Membru – Comisia pentru curriculum
  • Membru – Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ, pentru prelucrarea metodologiei privind mobilitatea personalului didactic
  • Membru – Comisia pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică

  MOTTO DEFINITORIU:
  “Cei mai buni profesori sunt cei care te învață încotro să te uiți, dar nu îți spun și ce să vezi”. – Alexandra K. Trenfor