Str. Moților, Nr. 135, Cluj Napoca, 400 370

Prof.Bartha Evelyn-Zsuzsanna

 • Funcţia: Profesor pentru învăţământul preşcolar
 • Grad didactic: I
 • Vechime în învăţământ: 14 ani
 • ABSOLVENTĂ a:
  • Colegiului Național „Bethlen Gábor”, profilul învăţător-educator, Aiud, 2006
  • Universităţii Babes-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistentă Socială, Cluj Napoca, Specializarea: Sociologie , nivel licenţă – 2009
 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
  • Responsabil al comisiei Activităţi cu părinţii
  • Responsabil Bibliotecă și Cabinet metodic

MOTTO DEFINITORIU:
„Să primim copilul cu respect, să îl educam cu dragoste, să il lăsăm să meargă mai departe în libertate.” – Rudolf Steiner