Str. Moților, Nr. 135, Cluj Napoca, 400 370

Prof. Blaga Daiana

 • Funcţia: Profesor pentru învățământ preșcolar
 • Grad didactic: Definitivat
 • Vechime în învăţământ: 4 ani
 • ABSOLVENTĂ a:
  • Liceul Pedagogic “Ghe. Șincai”, Zalău, specializarea învăţător-educatoare, 2015
  • Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, specializarea: Psihopedagogie specială, nivel licenţă, 2019
  • Universităţii Babeş – Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, specializarea: Management Curricular, nivel masterat, 2021
 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
  • Membru – Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

   

  MOTTO DEFINITORIU:
  “Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învățat în școală” – Albert Einstein