Str. Moților, Nr. 135, Cluj Napoca, 400 370

Ed.Huruban Năzărica

 • Funcţia: Educatoare
 • Grad didactic: I
 • Vechime în învăţământ: 43 ani
 • ABSOLVENTĂ a:
  • Liceului Pedagogic „Gheorghe Lazăr” –  Cluj-Napoca, promoția 1980
 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
  • Lider de sindicat
  • Responsabil cu monitorizarea și sprijinirea copiilor cu CES la nivelul grupei
  • Membru în Comisia Paritară
  • Membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității în Educație
  • Membru în Comisia de inventariere și casare

MOTTO DEFINITORIU
Respectând pe cei din jur şi ceea ce fac ei, mă respect pe mine însămi.