Str. Moților, Nr. 135, Cluj Napoca, 400 370

Prof.Pinca Alina-Camelia

 • Funcţia: Profesor pentru învăţământul preşcolar
 • Grad didactic: I
 • Vechime în învăţământ: 10 ani
 • ABSOLVENTĂ  a:
  • Liceului „Petru Maior”, Reghin, 2004
  • Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, nivel licență – 2013
  • Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj-Napoca, specializarea: Management curricular, nivel masterat – 2017
 • RESPONSABILITĂŢI ÎN GRĂDINIŢĂ:
  • Membru în Consilul de Administraţie
  • Responsabil Comisia de Curriculum
  • Președinte Comisia SCIM
  • Responsabil cu Programul ,,Şcoala Altfel”
  • Membru în Programul ,,Săptămâna Verde”
  • Membru în Comisia pentru mentorat didactic și formarea în cariera didactică
  • Coordonator pe unitate – Proiect Județean ,,De la joc…la educație finaciară”
  • Asigură relaţionarea cu factorii externi în absenţa directorului şi suplinirea acestuia

 

MOTTO DEFINITORIU
„Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubeşti ceea ce faci.” – Steve Jobs – Nihil sine Deo