Str. Moților, Nr. 135, Cluj Napoca, 400 370

Prof.Roman Gina-Lorena

  • Funcţia: Profesor pentru învățământ preșcolar
  • Grad didactic: Debutant
  • Vechime în învăţământ: 1 ani
  • ABSOLVENTĂ a:
  • Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
  • RESPONSABILITĂȚI ÎN GRĂDINIȚĂ:
    • Membru – Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în mediul școlar

 

MOTTO DEFINITORIU: “Se știe că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ți se pară ușoare.” – Grigore Moisil